Kürelerin müziği

KAZANÇ

Hz. İnsan ve Astroloji - Kubilay ...MÜZİK BİLİMİ
Kürelerin müziği, Pythagoras tarafından keşfedilen ve Antik Yunan'da geliştirilen bir teoriye dayanmaktadır. Bu teoriye göre, evren matematiksel bir düzende çalışmaktadır ve müzik, bu matematiksel düzenin en temel ifadelerinden biridir. Kürelerin müziği teorisi, renklerin müzikle birleştirilmesini ve tüm evrenin titreşimlerinin müzikal bir ifadesini içermektedir. Bu teoriye göre, her ahenkli veya güzel ses, belirli bir matematiksel orana sahiptir. Örneğin, iki farklı nota arasındaki frekans oranı P5 (beşli armoni) olarak bilinir. Kürelerin müziği teorisi daha sonra ortaçağ ve Rönesans dönemlerinde Avrupa müziği üzerinde büyük bir etkiye sahip oldu. Bu teori, müzikal armoni ve düzeni anlamak için birçok müzisyen ve besteci tarafından kullanıldı. Günümüzde, kürelerin müziği teorisi, bilim adamları ve sanatçılar tarafından hala ilgi çeken bir konudur. Müzik, insanların zihinlerinde ve ruhlarında derin bir etki bırakan güçlü bir ifadedir ve kürelerin müziği teorisi, bu etkiyi matematiksel olarak açıklamaya çalışmaktadır.

Kürelerin müziği. Analitik.

Share your videos with friends, family, and the world. Yüzyıllardır insanlığın yeryüzündeki yaşama ortamına duyduğu merak, yaşam standartlarını yükseltecek bir etkinliğe bürünmeye başladı. Olağan gibi görünen ola.

icin yontemler: kürelerin müziği

Kürelerin müziği. Gozden gecirmek.

Bugunun en iyisi: rusyanın yüz ölçümü

Amcasının oğlu

Kürelerin Müziği. 21, likes · 42 talking about this. Media/news company. Share your videos with friends, family, and the world.
taş devri karikatürmetin2 ime modu nedir

Lcs algoritması


KÜRELERİN MÜZİĞİ «Kürelerin müziği» veya «Kürelerin armonisi», kökeni Pisagor'a dayanan, Evrenin armoni gösteren sayılarla düzenlendiği düşüncesi üzerine kurulu bir varsayımdır. Buna göre, gezegenler arasındaki uzaklılar, müzikteki aralıklara karşılık gelir. Kürelerin Müziği. 21, likes · 57 talking about this. Küresel Dönüşüm.
Kürelerin müziği – Mor Alev Daha ote...