Milli mücadeleyi destekleyen ve desteklemeyen gazeteler

KAZANÇ

Millî Mücadele Döneminde Türkoğlu Gazetesi*
Milli Mücadeleyi Destekleyen ve Desteklemeyen Gazeteler Türk Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye'de birden fazla gazete yer almaktaydı. Bu gazetelerin bazıları Milli Mücadeleyi destekleyen haberler yaparken bazıları ise Milli Mücadele'ye karşı çıkan haberler yayınlıyorlardı. Milli Mücadeleyi destekleyen gazeteler arasında ilk olarak İstanbul'da yayınlanan "Hakimiyet-i Milliye" adlı gazete yer alır. Gazete, Milli Mücadele hakkında haberler yayınlamakla kalmamış, aynı zamanda yerli halkın milli şuurunu uyandırmak amacıyla fikir yazıları da yayınlamıştır. İstanbul'da ayrıca "İrade-i Milliye", "İzmir İktisat", "Akbaba" ve "Tanin" gibi gazeteler de Milli Mücadele'nin savunucusu olarak öne çıkmıştır. Diğer yandan, Milli Mücadele'ye karşı çıkan gazeteler de yayın hayatını sürdürmüştür. "Vakit", "Tasvir-i Efkâr", "İstanbul Gazetesi" gibi gazeteler Milli Mücadele'ye eleştirel yaklaşım sergilemiştir. Bu gazeteler, Osmanlı İmparatorluğu'nun birliğini korumak için ayrılıkçı hareketlere karşı çıkmakta ve Milli Mücadele'yi "fitne ve fesat" olarak nitelendirmekteydi. Ancak Milli Mücadele'nin başarısı, destekleyen gazetelerin de yayın hayatını sürdürmesine olanak sağladı. Cumhuriyet'in ilanı sonrası Türkiye'de tek parti döneminin başlamasıyla birlikte, İstanbul'da yayınlanan tüm gazeteler kapatılmış ve yerlerine birkaç tane tek parti yanlısı gazete açılmıştır. Sonuç olarak, Türk Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye'de yayınlanan gazeteler arasında Milli Mücadeleyi destekleyen ve desteklemeyenler arasında bölünme yaşanmıştır. Bu gazetelerin yayınları, Türkiye'nin tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Milli mücadeleyi destekleyen ve desteklemeyen gazeteler. Analitik.

Millî Mücadele’yi bütün gücü ile destekleyen Vakit Gazetesi, günlük olarak çıkmış olup yazı kadrosunda şunlar bulunmaktaydı: Ahmet Şükrü (Esmer), Ali Ekrem (Uşaklıgil), Reşat Nuri (Güntekin), Refik Ahmet (Serengil), Halil Lütfi (Dördüncü) vb. İkdam: – yılları arsında yayınlanmıştır. Mar 5,  · Bu yayınımızda Milli mücadeleyi destekleyen gazeteleri sizler için açıklamalı bir şekilde derliyoruz. İrade-i Milliye: Sivas Kongresinde çıkarılmasına karar verilen .

icin yontemler: milli mücadeleyi destekleyen ve desteklemeyen gazeteler

Milli mücadeleyi destekleyen ve desteklemeyen gazeteler. Gozden gecirmek.

Bugunun en iyisi: iddaa günün maçları

Spor bilimleri kitapları

Milli mücadele programı Amasya Genelgesi ile belli olmuşcongresosem21.esa Kemal bu genelgeden sonra komutanlara ve valilere gönderdiği telgrafta “Artık İstanbul Anadolu’ya hakim değil, . milli Mücadele Döneminde Anadolu’nun bir çok şehrinde milli Mücadeleyi destekleyen ve desteklemeyen gazete ve dergiler çıkmıştır. Bu gazete ve dergilerin adları, kimler .
thistle ne demek

Değişen hayatım zehir pdf oku


Feb 1,  · Her türlü zorluğa rağmen milli mücadele döneminde Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen, gazetelerin başlıcaları şunlardır: İleri, Yeni Gün, Akşam ve vakit . Nov 30,  · Milli Mücadele karşıtı Bazı Gazete ve Dergiler İstanbul Stamboul Alemdar Peyami Sabah Teemin Hakikat Aydede Ümit Ferda Köylü Rehber İrşad Islahat Selamet .
Milli mücadele dönemi gazete ve dergileri nelerdir? – meraknamePDF) OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE YEREL BASININ GELİŞİM SÜRECİ Daha ote...