Şanzıman ingilizce

KAZANÇ

Otomobil Markalarının Kullandığı Şanzıman Tipleri - ÇEYREK ...
Transmission is a crucial component of any motor vehicle. It is responsible for transferring power from the engine to the wheels, allowing the vehicle to move. The transmission system is composed of several parts, including the gears, clutch, and fluid. The main types of transmission systems are manual and automatic. In a manual transmission system, the driver manually shifts gears using a clutch pedal. This type of transmission provides better performance and control over the vehicle, but requires more skill to operate. On the other hand, automatic transmission systems shift gears automatically, making them easier to operate but less customizable. The efficiency and longevity of a vehicle's transmission system depend on regular maintenance and proper use. It's important to frequently check the fluid levels, schedule regular maintenance, and avoid harsh driving habits that can put additional strain on the transmission. Overall, the transmission is a crucial component of any motor vehicle and plays a significant role in how the vehicle performs. Understanding how the transmission works and how to properly maintain it is essential for getting the most out of any vehicle.

Şanzıman ingilizce. Analitik.

Turkish How to use "şanzıman" in a sentence. Daha yüksek dönme hızlarına sahip daha az sayıda kanat aktarma organlarındaki tepe momentlerini azaltır ve daha düşük şanzıman . axle slips out of transmission on turns expr. Railway. Demiryolu. dizel motorlu hidrolik şanzıman sistemiyle giden tren. diesel-electric locomotive i. Demiryolu. dizel .

icin yontemler: şanzıman ingilizce

Şanzıman ingilizce. Gozden gecirmek.

Bugunun en iyisi: lord bahis

Şans marka giyim

şanzıman çevirisi makine çevirisi ile yapılmış bir türkçe-ingilizce çeviri olup doğruluğu ve kullanımından doğacak tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. congresosem21.es sözlük . Motor ve şanzıman ===Aracın sıralı dört silindir motorları Focus ile aynıdır. Engines and transmissions===The available four-cylinder engines are the same as the Focus. .
misli.com uygulama apk indir

Black şarkıcı


vites, şanzıman, transmisyon i. isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder. Lucas took his car to the garage because there was a problem with the transmission. . şanzıman (motordaki) transmission n. Technical: 4: Technical: değişken hızlı şanzıman: variable-speed transmission n. 5: Technical: geri yön kavramalı şanzıman geri vitesi: reverse gear n. 6: Technical: kademesiz şanzıman: variable-speed transmission n. 7: Technical: mekanik şanzıman: manual gearbox n. 8: Technical: motorun.
DSG Şanzıman Yağ Değişimi Ne Zaman? Daha ote...